nahrávam

DK- Roskilde, Kara Noveren

Spaľovňa a výroba elektriny z odpadu- rozvody elektroinštalácii a zapájanie./Incinerators and electricity production/ Verbrennungsanlagen und Stromerzeugung.

vložená: 03.03.2013