nahrávam

Certifikáty

Osvedčenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §23
Osvedčenie na inštaláciu slnečných tepelných systémov
Osvedčenie na inštaláciu fotovoltaických systémov
Osvedčenie pre inštalatérov fotovoltických a slnečných tepelných systémov podľa §13.