nahrávam

Galliker Logistic - Automatization

Elektroinštalácia dopravníkových systémov a koľajových výťahov. Zapojenie do prevádzky./ Elektroinstallation von Förderanlagen und Bahnaufzügen. Inbetriebnahme./Electrical installation of conveyor systems and rail lifts. Commissioning.

vložená: 01.03.2017